domingo, setembro 03, 2017

There are no events on this day.

segunda, setembro 04, 2017

Labor Day - No School (-)

terça, setembro 05, 2017

Brooklyn Botanical Gardens w/ Jason (Ter.. 5 Set., 2017 4:00 pm - 5:00 pm)

quarta, setembro 06, 2017

There are no events on this day.

quinta, setembro 07, 2017

Museum of Jewish Heritage w/ Bonita (Qui.. 7 Set., 2017 4:00 pm - 5:00 pm)

sexta, setembro 08, 2017

Free Class: Intro to the IELTS Exam (All day)

Walk the Highline w/ Talu (Sex.. 8 Set., 2017 3:30 pm - 4:30 pm)

sábado, setembro 09, 2017

One Day Tour Philadelphia (-)